Tuesday, December 27, 2011

Loi Cuoi Cho Em


[C]Em, anh xin em một lần [Am]cuối
Đừng trách [F]anh, đừng [G]giận anh nhé[C] em [C#dim]
[Dm]Em, anh van em, em nói[G] đi
Em noi [Fdim] di Em nói [Em]sẽ không bao giờ [C]buồn [G7]

[C]Nếu ngày mai [Am]lỡ chúng mình xa [Dm]nhau
[G]Anh chôn dấu đời ngàn năm lạnh [C]giá [G7]
[C]Nêu ngày mai [Am]lỡ chúng mình xa [Dm]nhau
[G]Anh xin muôn kiếp yêu em mà [C]thôi

[C]Đừng, đừng nhìn [Am]anh bằng đôi mắt [Em]buồn vời vợi
Thà em [Dm]nói, thà em [Fdim]trách

 rằng anh dối [C]gian thật nhiều
Bây giờ chỉ còn [Am]đôi ba giây phút cuối bên[Dm] nhau
Em nói [Fdim]đi, em nói[G] đi
Dù chỉ một lời làm tan nát lòng[C] nhaụ 

No comments:

Post a Comment